Punktúry

CZ

Podľa predstav tradičnej činskej medicíny je podmienkou ľudskeho života ynová a jangová energia. Ak jej má človek dostatok môže žiť, keď sa yinová alebo yangová energia stratí, človej zomiera. Podľa principu ying-yang je potrebná rovnováha týchto energii v tele. Príklad.zoslabením  yangovej energie sa zosilní yinová a človek pociťuje chlad a slábne. Ak sa daný nerovnovážny stav pomocou niektorej z bodových techník zvráti, yangová energia sa môže posilni a nastane vylepšenie zdravia.
Čínania vypracovali za dĺhe obdobie celý systém rôznych techník, ktoré pracujú s vyrovnávaním energie čchi a pochopili jej dôležitosť pre zachovanie zdravia. Prúdenie čchi v organizme predstavuje energetickú vlnu, ktorej vrchol prechádza jednotlivými orgánmi v priebehu 24 hodinového cyklu.A ďalej s 2-hodinovou maximálnou funkčnou aktivitou v každom organe a dráhe. Týchto akupunkturných dráh je 12 hlavných a 2 mimoriadne. Na týchto dráhach je niekoľko sto bodov, ktoré umožňujú cez svoju špecifičnosť pôsobenia pomôcť navodiť správne energetické pomery a návrat zdravia.
Okrem akupunkturných bodov má telo ešte niekoľko displejov kde sa celé projektuje. Napríklad noha ruka, ucho, oko ap.Pri znalosti veci a s použitím rôznych  techník je možné cez tieto projekcie orgánov na telo pôsobiť a s tak telu oznámiť aby sa začalo aktivizovať. Techník a spôsobov  ako s telom komunikovať na úrovni energetiky je veľa. Každý terapeut si podľa schopností a možností osvojí tú techniku, ktorá mu je najbližšia a má s ňou dobré výsledky.
(jednotlivé techniky sú uvedené v menu)