Cenník

CZ

Cenník diagnostiky trvanie asi 120 minút ... 1890 Kč

Na prvej diagnostike bude  zhotovená digitálna snímka oka so základným  vyhodnotením zdravotného stavu. Vypísanie osobnej karty (len na prvej diagnostike). Ďalej nasleduje kompletná diagnostika  organizmu biorezonančným prístrojom. Program popíše hlavné záťaže organizmu ( baktérie, víry, kovy, oslabené orgány, psychiku, alergény ).Ďalším krokom môže byť odstránenie nameraných záťaží v tele priamo počas diagnostiky – biorezonančným prístrojom.Konzultácia spočíva aj v doporučení vhodnej stravy, správneho pitného režimu a pohybu. Dôležité sú aj informácie o postojoch ovplyvňujúcich psychiku a o perspektívach v riešení .Súčasťou diagnostiky je doporučenie vhodných preparátov a  otestovania ich vhodnosti priamo prístrojom. Návrh receptu a prípadné dodanie výživových doplnkov, dohodneme osobne. 

Súčasťou prvej diagnostiky sú rôzne pomocné pracovné materiály a jeden  farebný graf s výsledkami  nameraných záťaží v organizme.   

Kontrolná diagnostika...asi 60 min (po užití preparátov)  850 Kč       

Diagnostika organizmu biorezonančním prístrojom obsahuje.Odstránenie nameraných záťaži. Kontrola a porovnanie  s výsledkami prvého vstupného merania. Výklad - korekcia riešenia a návrh ďalšieho postupu. Vytestovanie vhodných preparátov na užívanie. Návrh receptu,  doporučenie  doplnkov výživy.  

Terapie  trvanie asi 45 minút  (min. 5 až 10 kúr -1xtýžden)     550 Kč

Diagnostický prístroj umožňuje prevádzať aj terapiu. Podľa nameraných záťaží je možno stanoviť presný harmonogram  odstraňovania záťaží v organizme.Takáto jedinečná možnosť biorezonancie, urýchľuje postup v riešení problému.       

Špeciálna ponuka

   Pre lepšie porozumenie a orientáciu pri riešení Vášho zdravotného problému je možné vypracovať podrobnejšiu individuálnu správu záťaží. Môžeme sa dohodnúť na dodaní rôznych nameraných grafoch napr.emócií,rizikový profil,neurotransmitery ap. Správa bude do piatich dní zaslaná na mailovú adresu. Týka sa to len prvej vstupnej diagnostiky. Príplatok za správu - 100Kč.(platba pri diagnostike)

     Diagnostický prístroj obsahuje aj špeciálne programy, ktoré sú určené na rozvoj osobnosti, alebo na odblokovanie rôznych emočných záťaží. V ponuke je aj program na schudnutie a na odvyknutie od fajčenia. Biorezonancia  celkovo  ponúka desiatky ďalších zaujímavých terapeutických programov.  

Ceny sú s DPH