Procedúri

CZ

V tejto sekcii Vám chceme ponúknuť rôzne spôsoby techník na riešenie zdravia. Každá činnosť je zameraná určitým spôsobom. Bude potrebné vybrať také  terapeutické techniky, aby to oslovilo a vyriešilo čo najviac vzniknutých problémov. Traba počítať aj s korekciou doterajšieho životného štýlu. Zrejme to bude základná podmienka na začiatku liečby.

Rôznorodosť  techník v časti "procedúry" je širokospektrálne zameraná. Máte  možnosť si sami vybrať, alebo  prijaťi doporučené riešenie.

Oboznámte sa, prosím, s jednotlivými témami činností, ktoré sú podrobnejšie rozpísané pod položkami v ľavom stĺpci.