Informační terapie

CZ

Choroba je okrem iného porucha v jemnohmotných štruktúrach aj okolo nášho tela. V týchto jemých kvantových úrovniach tela je možné za určitých okolností urobiť korekciu chybovej zložky. Súčasné moderné diagnostické a terapeutické prístroje toto už umožňuju.Dokonca sa dá pozitívne pôsobiť  cielene podľa potreby na ten ktorý orgán. Opačne možno deštrukčne pôsobiť na vytestované viry,baktérie, parazity, alebo je možné zapísať korekčnú informáciu do nosiča (bylinný preparát,voda,alkohol,cukor,parafín ap.) Takto možno zhotoviť aj individuálny preparát. Virtualne homeopatikum sa potom užíva.
Proces terapie sa vykonáva posielaním presnej liečivej invertovanej informácie do určenej oblasti tela priamo pri návšteve terapeuta.Pokiaľ tkáň nie je ešte zdegenerovaná je možno nabudiť proces liečby želaným smerom a za pomoci ďalších doplnkov výživy sa môže zahájiť proces liečby. Inteligencia tela  má schopnosť proces odmietnuť, alebo prijať bez poškodenia.

Spôsoby riešenia procesú regenerácie pórganizmu môže byť  rôzny.Terapeutických  metod  je  veľa a budú  sa ďalej zdokonaľovať.

(preklikať  napr.  položky v informačné terapie )