Cenník

Cenník diagnostiky trvanie asi 120 minút a viac ... 90 Euro 

Na prvej diagnostike bude  zhotovená digitálna snímka oka so základným  vyhodnotením zdravotného stavu. Vypísanie osobnej karty (len na prvej diagnostike). Ďalej nasleduje kompletná diagnostika  organizmu biorezonančným prístrojom. Program popíše hlavné záťaže organizmu (baktérie, vírusy, kovy, oslabené orgány, psychiku, alergény). Ďalším krokom môže byť odstránenie nameraných záťaží v tele priamo počas diagnostiky – biorezonančným prístrojom.

Konzultácia spočíva aj v doporučení vhodnej stravy, správneho pitného režimu a pohybu. Dôležité sú aj informácie o postojoch ovplyvňujúcich psychiku a o perspektívach v riešení. Súčasťou diagnostiky je doporučenie vhodných preparátov a otestovania ich vhodnosti priamo prístrojom. Návrh receptu a prípadné dodanie výživových doplnkov, (dohodneme osobne). 

Súčasťou prvej diagnostiky sú rôzne pomocné pracovné materiály a jeden farebný graf s výsledkami  nameraných záťaží v organizme.   

Kontrolná diagnostika...asi 60 min (po užití preparátov)  40 Euro      

Diagnostika organizmu biorezonančním prístrojom obsahuje: Odstránenie nameraných záťaží. Kontrola a porovnanie  s výsledkami prvého vstupného merania. Výklad - korekcia riešenia a návrh ďalšieho postupu. Vytestovanie vhodných preparátov na užívanie. Návrh receptu,  doporučenie  doplnkov výživy.  

Terapie  trvanie asi 45 minút  (min. 5 až 10 kúr -1xtýžden)     25 Euro 

Diagnostický prístroj umožňuje realizovať aj terapiu. Podľa nameraných záťaží je možné stanoviť presný harmonogram odstraňovania záťaží v organizme. Takáto jedinečná možnosť biorezonancie urýchľuje postup pri riešení problému.       

Špeciálna ponuka

   Pre lepšie porozumenie a orientáciu pri riešení Vášho zdravotného problému je možné vypracovať podrobnejšiu individuálnu správu záťaží a návrh riešenia. Môžeme sa dohodnúť na dodaní rôznych nameraných grafov napr. emócií, rizikový profil, neurotransmitery a pod. Správa bude do piatich dní zaslaná na Vašu mailovú adresu. Týka sa to len prvej vstupnej diagnostiky. Príplatok za správu - 5 €.(platba pri diagnostike)

     Diagnostický prístroj obsahuje aj špeciálne programy, ktoré sú určené na rozvoj osobnosti, alebo na odblokovanie rôznych emočných záťaží. V ponuke je aj program na schudnutie a na odvyknutie od fajčenia. Biorezonancia  celkovo  ponúka desiatky ďalších zaujímavých terapeutických programov.  

Ďalšia ponuka:

Reintegračné liečenie doba asi 40 min,   akciová cena  ..............35 Euro

(doporučujú sa  aspoň tri návštevy)

Reconnection  (znovunapojenie)...................................               333 dolar (prepočítané na EU)

stretnutie 2x po 60 minút