Pozvánka na diagnostiku

CZ Predstavujeme Vám zaujímavú diagnostiku. Ponúkneme Vám tu netradičný balík diagnostických metód. Snahou týchto špecialných techník je prísť na podstatu zdravotného problému a následne vypracovať toxický profil budúcej liečby.

Jedná sa o komplexný spôsob prístupu k riešeniu problému. Takýto náhľad na človeka je už dávno známy vo východných tradičných medicínach. Účinnosť takéhoto prístupu je pomerne vysoká.

Toto si samozrejme vyžaduje maximálnu spoluprácu a odhodlanosť zo strany klienta, ktorý je úprimne presvedčený: " že sa chce naozaj liečiť ". Prakticky týmto bodom rozhodnutia sa celý proces začína.

Ste teda pozvaní na netradičnú alternatívnu diagnostiku, ktorá svojim charakterom a skladbou použitých techník v mnohom predbieha dobu. Naskytá sa vám mimoriadna príležitosť zúčastniť sa na riadenom procese vašej liečby a zohrať v nej hlavnú rolu. Inými slovami: jedná sa o riadenú detoxikáciu.

Tento spôsob prístupu si kladie za cieľ postrehnúť zdravotný problém na tej najvyššej úrovni vzniku a zistiť jej projekciu na úrovni tela. Jedná sa o veľmi intuitívnú prácu, ktorá si vyžaduje plné nasadenie a spoluprácu oboch zúčastnených strán. Takto sa vytvorí veľký predpoklad úspešneho riešenia k budúcej spokojnosti klienta.

Tento pre vás zatiaľ neznámy spôsob prístupu sa však stane reálnou skutočnosťou a zdravie sa začne prejavovať na všetkých úrovniach.

Ako to všetko prebieha? Jedná sa o rozpracovanú pôvodnú Volovú metódú, podľa ktorej sa choroba projektuje aj informačnej úrovni. Tradične sa bio-informácia sníma priamo z volových bodov.

Nový moderný spôsob ale zosníma stav organizmu kontaktnými elektródami na končatinách, hlave a zdigitalizuje. Citlivé prístroje sú schopné tieto údaje porovnať so softverovým vzorom, odhaliť rozdiel v úrovniach a upozorniť naň.

Moderná technika už dokáže v zlomku sekundy porovnať a spracovať veľký objem zosnímaných dát. Výsledky sú potom ponúknuté diagnostikovi na posúdenie a rozhodnutie.

V ponuke ďalej sú aj iné klasické techniky diagnostiky ako je napr. Irisdiagnostika, ktorá na základe analýzy dúhovky oka ponúka veľa zaujímavých informácií, o tom ako sme žili a k akej chorobe smerujeme.

Všetky tieto a podobné techniky umožňujú nahliadnuť do procesov bežiacich na pozadí nášho tela. Naše momentálne a sublektívné pocity sú často ešte v rozpore s týmito zmeranými výsledkami.

Úlohou diagnostiky je postrehnúť tieto jemné chybové informácie tela. Zohľadnením celkovej osobitosti každého človeka je možné nájsť najlepšie riešenie vedúce k jeho liečbe – liečba je tak "šitá" takpovediac na mieru.

Je to zaujímavá skoro bádateľská analýza zdravotného problému, ktorá len málo pripomína klasickú medicínu.

V ďalšom pokračovaní diagnostiky Vám bude po dohode navrhnuté komplexné riešenie problému. Konkrétne pôjde o doporučenie aké užívať prípravky prípadne ích vytestovať spomínaným zariadením. Ďalej bude potrebné nastaviť organizmus na zásadnú korekciu starých návykov v myslení, konaní a taktiež stravovaní. Skratka nesprávať sa už podľa starého vzorca ktorý viedol k poruche. Vypracujeme individuálny plán riešenia Vášho zdravotného problému na základe diagnostikovaného stavu.

Ponúkame Vám aj možnosť trvale spolupracovať s diagnostikom a pravidelnými návštevami doladiť liečbu podľa jej priebehu a vývoja.

Je to výzva, rozhodnúť sa niečo s tým robiť a nebyť pri tom osamotený.

"Klopte bude Vám otvorené."