Informačné terapie

Choroba je okrem iného porucha v jemnohmotných štruktúrach okolo nášho tela. V týchto jemých kvantových úrovniach tela je možné za určitých okolností urobiť korekciu chybovej zložky. Súčasné moderné diagnostické a terapeutické prístroje toto už umožňujú. Dokonca sa dá pozitívne cielene pôsobiť podľa potreby na ten ktorý orgán. Taktiež možno deštrukčne pôsobiť na vytestované vírusy, baktérie, parazity. prípadne je možné zapísať korekčnú informáciu do nosiča (bylinný preparát, voda, alkohol, cukor, parafín a pod.) Tak možno zhotoviť individuálny preparát a potom sa užíva ako virtuálne homeopatikum.
Proces terapie sa vykonáva posielaním presnej liečivej invertovanej informácie priamo do určenej oblasti tela prostredníctvom diagnostického softvéru. Pokiaľ tkanivo nie je ešte zdegenerované, je možné nabudiť choré bunky želaným smerom. Za pomoci ďalších doplnkov výživy sa môže zahájiť proces liečby. Inteligencia tela  má schopnosť proces odmietnuť, alebo prijať. Predovšetkým však  hlavnou deštrukčnou zložkou v organizme je naša psychika, na ktorú by akákoľvek liečba mala dávať prioritu.

Spôsoby riešenia procesu regenerácie  organizmu môžu byť  rôzne. Terapeutických  metód  je  veľa a budú sa ďalej zdokonaľovať. (preklikať  napr.  položky "Informačné terapie")