Niečo o Irisdiagnostike

CZ

Irisdiagnostika - je určovanie diagnozy (nemoci) pomocou očnéj dúhovky. Na očnéj dúhovke každeho človeka (aj zvieraťa) sú patrné rôzne barevné bodky, škvrny, zvrásnenia. Hovoríme ím anomálie a podľa ích polohy, veľkosti, barvy a ich štruktúry sa určuje diagnóza, alebo celkový zdravotný stav vyšetrovaného človeka.

Akonáhle dochádza na niektorom orgáne k patologickým zmenám, orgán špatne pracuje a súlad funkčnosti je narušený. Ešte skôr než sa tento stav ohlási bolesťami, sa na dúhovke ľudského oka, presne v mieste kde je jeho projekcia na dúhovke, ukáže sa barevná zmena v rúznych odtienoch, veľkosti a tvarov. Zaujímavé že tieto zmeny sú zhodné u každeho človeka. Štúdiom a rozpoznávanim týchto zmien sa zaoberá iridoskopia a irisdiagnóza.

Zmeny na dúhovke trvajú po celú dobu onemocnenia. Daju sa potom kontrolovať posudzovať a hodnotiť.
Praktický sa tieto deje zosnímaju špecialnou makrokamerou. Digitalný snímok sa archivuje v kartotéke pre neskoršie porovnanie zmeneného stavu. Irisdiagnostika je rýchla bezkontaktná, pomerne presná a veľmi elegantná metóda. Je to vlastne, také malé okienko do nášho tela a jeho problémov.