Niečo o Irisdiagnostike

Irisdiagnostika - je určovanie diagnózy (ochorenia) pomocou očnej dúhovky. Na očnej dúhovke každého človeka (aj zvieraťa) sú patrné rôzne barevné bodky, škvrny, zvrásnenia. Hovoríme ím anomálie a podľa ich polohy, veľkosti, farby a ich štruktúry sa určuje diagnóza, alebo celkový zdravotný stav vyšetrovaného človeka.

Akonáhle dochádza na niektorom orgáne k patologickým zmenám, orgán pracuje zle a súlad funkčnosti je narušený. Ešte skôr, než sa tento stav ohlási bolesťami, sa na dúhovke ľudského oka, presne v mieste, kde je jeho projekcia na dúhovke, ukáže farebná zmena v rôznych odtieňoch, veľkosti a tvarov. Zaujímavé je, že tieto zmeny sú zhodné u každého človeka. Štúdiom a rozpoznávanim týchto zmien sa zaoberá iridoskopia a irisdiagnostika.

Zmeny na dúhovke trvajú po celý čas trvania ochorenia. Tieto sa potom dajú kontrolovať, posudzovať a hodnotiť. Prakticky sa tieto deje zosnímajú špeciálnou makrokamerou. Digitálny snímok sa archivuje v kartotéke pre neskoršie porovnanie zmeneného stavu. Irisdiagnostika je rýchla, bezkontaktná, pomerne presná a veľmi elegantná metóda. Je to vlastne také malé okienko do nášho tela a jeho problémov.