Pozvánka na diagnostiku

Predstavujeme Vám zaujímavú diagnostiku. Ponúkame Vám tu netradičný balík diagnostických metód. Snahou týchto špeciálnych techník je prísť na podstatu zdravotného problému a následne vypracovať toxický profil jeho budúcej liečby.

Jedná sa o komplexný spôsob prístupu k riešeniu problému. Takýto náhľad na človeka je už dávno známy v tradičných východných medicínach. Účinnosť takéhoto prístupu je pomerne vysoká.

Toto si samozrejme vyžaduje maximálnu spoluprácu a odhodlanosť zo strany klienta, ktorý je úprimne presvedčený: " že sa chce naozaj liečiť ". Prakticky týmto bodom rozhodnutia sa celý proces začína.

Ste teda pozvaní na netradičnú alternatívnu diagnostiku, ktorá svojím charakterom a skladbou použitých techník v mnohom predbieha dobu. Naskytá sa vám mimoriadna príležitosť zúčastniť sa na riadenom procese vašej liečby a zohrať v nej hlavnú rolu. Inými slovami: jedná sa o riadenú detoxikáciu.

Tento spôsob prístupu si kladie za cieľ postrehnúť zdravotný problém na tej najvyššej úrovni vzniku a zistiť jej projekciu na úrovni tela. Jedná sa o veľmi intuitívnu prácu, ktorá si vyžaduje plné nasadenie a spoluprácu oboch zúčastnených strán. Takto sa vytvorí nevyhnutný predpoklad úspešného riešenia k budúcej spokojnosti klienta.

Tento pre vás zatiaľ neznámy spôsob prístupu sa však stane reálnou skutočnosťou a zdravie sa začne prejavovať na všetkých úrovniach.

Ako to všetko prebieha?  Dr. Vol upozornil že sa  choroba projektuje aj na informačnej úrovni. Pvodne sa bio-informácia snímala priamo z Volových bodov tela.

Nový moderný spôsob u dokáže zosnímať stav organizmu kontaktnými elektródami na končatinách a ho zdigitalizovať. Citlivé prístroje sú schopné tieto údaje porovnať so softvérovým vzorom, odhaliť rozdiel v úrovniach a upozorniť naň.

Moderná technika už dokáže v zlomku sekundy porovnať a spracovať veľký objem zosnímaných dát. Výsledky sú potom ponúknuté diagnostikovi na posúdenie a rozhodnutie.

V ponuke je možné použiť aj iné klasické techniky diagnostiky, ako je napr. Irisdiagnostika, ktorá na základe analýzy dúhovky oka ponúka veľa zaujímavých informácií o tom, ako sme dosiaľ žili a k akej chorobe smerujeme.

Všetky tieto a podobné techniky umožňujú nahliadnuť do procesov bežiacich na pozadí nášho tela. Naše momentálne a subjektívne pocity sú často ešte v rozpore s týmito zmeranými výsledkami.

Úlohou diagnostiky je postrehnúť tieto jemné chybové informácie tela. Zohľadnením celkovej osobitosti každého človeka je možné nájsť najlepšie riešenie vedúce k jeho liečbe – liečba je tak "šitá" takpovediac na mieru.

Je to zaujímavá, takmer bádateľská analýza zdravotného problému, ktorá len málo pripomína klasickú medicínu.

V ďalšom pokračovaní diagnostiky Vám bude po dohode navrhnuté komplexné riešenie problému. Konkrétne pôjde o doporučenie, aké užívať prípravky, prípadne ich otestovať spomínaným zariadením. Ďalej bude potrebné nastaviť organizmus na zásadnú korekciu starých návykov v myslení, konaní a taktiež v stravovaní. Skrátka nesprávať sa už podľa starého vzorca, ktorý viedol k poruche. Vypracujeme individuálny plán riešenia Vášho zdravotného problému na základe diagnostikovaného stavu.

Ponúkame Vám aj možnosť trvale spolupracovať s diagnostikom a pravidelnými návštevami doladiť liečbu podľa jej priebehu a vývoja.

Je to výzva, rozhodnúť sa niečo s tým robiť a nebyť pri tom osamotený.

"Klopte, bude Vám otvorené."