Procedúry

V tejto sekcii Vám chceme ponúknuť rôzne spôsoby techník na riešenie zdravia. Každá činnosť je zameraná určitým spôsobom. Bude potrebné vybrať také  terapeutické techniky, aby to oslovilo a vyriešilo čo najviac vzniknutých problémov. Treba počítať aj s korekciou doterajšieho životného štýlu, kam patrí aj stravovanie. Zrejme to bude základná podmienka na začiatku liečby. Nad všetkým však stojí psychika. Tu sa choroba rodí aj odprevadza z tela. Samozrejme po splnení určitých zákonitostí.

Rôznorodosť  techník v časti "procedúry" je širokospektrálne zameraná. Máte  možnosť si sami vybrať, alebo  prijať doporučené riešenie.

Oboznámte sa, prosím, s jednotlivými témami činností, ktoré sú podrobnejšie popísané pod položkami v ľavom stĺpci.