TDP lampa

CZ

TDP lampa GUO GONG je nový terapeutický prístroj, ktorý vynašla skupina vedcov a vyskumníkov v Číne.Pri jej vzniku sa podieľalo veľa univerzít, vysokých škôl množstvo lekárov a vedcov.TDP lampa sa úspešne používa pri liečbe rôznych ochorení, ale aj zvierat.
Ako to funguje? 
Minerálna platňa veľkosti asi 20cm sa nahreje na určitú teplotu a začne
vyžarovať jedinečné bio frekvenčné spektrum elektromagnetických vĺn ktoré pohlcuje ľudské telo.Zistilo sa že, existencia a zmeny vyžarovania elektromagnetickeho žiarenia zo živých organizmov nielenže súvisí s funkčným stavom organizmu, ale tiež odráža jeho zdravotný stav. Experimenty potvrdili, že telo je prirodzeným zdrojom, ktorý do okolia vysiela nepretržite signály o svojích životných podmienkach a stave. Frekvencie vyžarovania tela sa pohybujú v oblasti medzi  infralúčmi až mikrovlnami.
Bolo zistene že pokiaľ živý organizmus dostane podnet z vonka v biofrevenčnom spektre,ktoré mu je prirodzené, tak dochádza k spusteniu samouzdravovacích procesov.
Po technickej stránke sa jedná o keramickú platňu ktorá je vyrobená zloženim 33 mineralov. Je nahrievaná infraohrevom a po dosiahnutí prevádzkovej teploty začne vyžarovať liečivé teplo.
Použitá môže byť v salone, ale aj v domácnosti. Je zaujímavé že už po niekoľkých sedeniach zdravotný problém sa začne zmenšovať. Rozsah použitých terapii by bol veľmi rozsiahly. Testy na 1 milione ľudi v Číne boli veľmi úspešne a autor bol ocenený medailami aj inde vo svete.
Viď. obrázok bio spektra a lampy samotnej.