Informatiká

CZ

Nakoľko civilizácia má neblahý vplyv na organizmus, skôr či neskôr bude problematické používanie chemickej liečby. Naše telá už hlásia dosť. Je stále väčší počet alergikov, ktorých orgány si už neplnia povodnú funciu. Sú toxické.

Pred školskou medicínou stojí otázka ako sa s tým vyrovnať a čo ďalej. Zatial sa ľudia pred inváziou farmokologických koncernov nezjednotili a darí sa vplyv chémie bagatelizovať.

Je zaujímave že homeopatia je tu už dávno, a je pomerne účinná, ale akosi podozrivo sa neujala. Nadišla teda doba  zamýslieť sa ako si ten svoj problém poriešiť  individuálne. Odtrhnúť sa od zastaralého davového myslenia  a oboznámiť sa novými modernými prostriedkami liečby.

Nadišiel čas  do tela viacej škodlivín nedodávať, ale zbavovať sa nadbytočného.

 

Na trhu sú už dávno  tzv. informačné preparáty. Sú vyrábané špecialnou holografickou technológiou. Ich úlohou je oznámiť  toxínom v tele, aby si hladali cestu von a umožnili riadnu prácu imunitnému systému.

Jedným z takých preparátov sú informatiká Joalis ktoré sú maximálne ekologické a neinvazívne. Praktický sa nestalo že by ublížili. 

Problém ích účinnosti je zatial len v odbornom spôsobe zdiagnostikovánia a v správnom nasadení na ten ktorý problém. Logika ich použitia je už odlišná  od starého typu diagnostiky zmámeho v klasickej medicíne.

Bachová homeopatia je zatiaľ veľmi málo rozšírená. Sú to v skratke informatiká ktoré riešia našu psychiku. Každy už dnes prizná, že jeho zdravotný problém začal v hlave. Presnejšie pri nevhodných myšlienkách. Tolko sa stresujeme trapime, až si myšlienky zhmotníme na tele. Cesta k zdraviu je  opak tejto chyby.

Najprv treba poriešiť nevhodné myšlienky a pocity a až potom môžeme zahájiť liečbu. Ak sa tento postup nedodrží a liekami to znásilníme, choroba sa nám bude vracať.

Bachové kvety sú teda tie ktoré vytvoria to správne prostredie pre zdarnú inú liečbu. Môžu nám zabrániť aj vážnejšie ochorieť.