Informatiká

Nevhodné postoje človeka a zásah do ekológie má neblahý vplyv na organizmus. Skôr či neskôr bude problematické používanie chemickej liečby, ak ňou vôbec je. Naše telá už hlásia dosť. Je stále väčší počet alergikov, ktorých orgány si už neplnia pôvodnú funciu. Sú totiž intoxikované.

Pred školskou medicínou stojí otázka, ako sa s tým vyrovnať a čo ďalej. Zatiaľ sa ľudia pred inváziou farmokologických koncernov nezjednotili a tak sa im darí vplyv chémie bagatelizovať.

Je zaujímave, že nové informačné lieky sú tu už dávno a sú pomerne účinné, ale akosi podivne  sa neujímajú na trhu. 

     Nadišla teda doba  zamyslieť sa nad tým, ako si ten svoj problém vyriešiť  individuálne. Odtrhnúť sa od zastaralého davového myslenia  a oboznámiť sa novými modernými prostriedkami liečby.

Je potrebné do tela už viacej škodlivín nedodávať, ale naopak, zbavovať sa nadbytočného.

 

Na trhu sú už dávno  tzv. informačné preparáty. Sú vyrábané špecialnou holografickou technológiou. Ich úlohou je oznámiť  toxínom v tele, aby si hľadali cestu von z tela a umožnili riadnu fukciu imunitnému systému.

Problém ich účinnosti závisí len v odbornom spôsobe zdiagnostikovania a v správnom nasadení na ten-ktorý problém. Logika ich použiia  je však odlišná  od starého typu diagnostiky známej v klasickej medicíne.

Len niektoré z množstva dostupného na trhu budú spomenuté ďalej.