Podpora zdravia

Ak by sme mali vymenovať prostriedky na podporu zdravia, bol by to dĺhy zoznam. 

Preto dovolte  spomenúť len niektoré,  ktoré sú všeobecne známe  a prípadne pár špecialít menej známych.

Zoznam sa bude postupne dopĺňať o nové informácie.