Kurzy - DETOXIKACIA INAK

Pripravujeme kurz zemeraný na zdravú výživu. Účelom niekolkodňového  kurzu bude teoreticky a praktický pripraviť človeka na nové myslenie a konanie v každodennom živote.

Kurz vo forme veľmi zaujímavých  prednášok a praktických ukážok vybaví účastníka základnými informáciami o tom, ako sa začať chrániť  a požívať výdobytky civilizácie k osobnému prospechu, a nie k sebapoškodzovaniu a utrpeniu. 

Možno sa táto informácia zdá prehnaná, ale vo vačšine prípadov nás choré telo neposlúcha a robí si s nami čo chce. Sme len vo funkcii záchrancu. V okolí stojí proti nám veľa  rizík a nástrah a my ich nevieme rozpoznať. Cieľom  kurzu a osobného rozhodnutia bude teda tento proces poznať,  riadiť a nasmeravať tak, aby sme boli my pánmi svojho tela. Budeme sa učiť použivať telo tak, aby v ňom bola znova radosť žiť. 

Súčasťou kurzu budú vychádzky do prírody, základné cviky z jogy, príprava štiav, klíčkov,a doporučenie a zhotovenie stravy. Ďalej  krátka vstupná  diagnostika s poradenstvom, ktoré upozorní na rizikové faktory tela. 

 

V prípade potreby,  môže byť dohodnutý aj individuálny dĺhodobý plán  osobného riešenia.

 

Kurz sa bude konať neďaleko od Bratislavy v peknom prostredí Malých Karpat v Modre - Harmónii.