Oberon diagnostika

CZ

Toto  zariadenie  je jedno z nových technológii kozmického výskumu. Jedná sa o modernú bezkontaktnú diagnostiku za pomocou hlavových senzorov. Tieto snímaju
informácie pomocou laseru z informačných vírivých polí.Takéto polia sú okolo tela ľubovolného biologického objektu. Diagnostika umožňuje sledovať telesný stav prostrednícvom zmien vlnový charakteristík telesných tkáni. Stav orgánu sa vyhodnocuje priamo tým že sa rezonančne zosiluje
vyžarovaný signál práve diagnostikovaného orgánu.Každy orgán a bunka má svoje charakteristické oscilácie.Zosnímaný signal sa potom komparuje a vyhodnocuje. Namerané skutočnosti sú ďalej zobrazené grafickom a textovom vyjadrení.  Po odbornej analýze zo strany diagnostika  možno identifikovať infekčné ložisko v orgáne, prípadne  vidieť  na obrázku obratovky  kvalitu práce  orgánu vo vašom tele.

Samozrejme je nutné so zoskenovanými údajmi ďalej odborne pracovať a správne ich analyzovať. Prístroj možno pozžiť priamo terapeutickým spôsobom ako jeďalej uvedené v časti ,,procedúry´´
Oberon analýza umožňuje:   

- zistiť stav jednotlivých orgánov
- zistiť záťaže na jednotlivých orgánoch
- zistiť patologické poškodenie tkáni v súčastnosti

- vytestovať priamo vhodnosť navrhnuteho preparátu
- nasledne aktivizovat  metaterapiu ktorá podporí vlastnú

regeneračnú  schopnost imunitneho systemu