Informačná diagnostika

Informačná diagnostika je nový moderný spôsob získavania údajov o stave tela pomocou špecialneho prístroja napojeného na telo.

Orgány v našom tele rezonuju na určitej vlnovej dlžke. Ak prístroj vyšle učitý vzorkovací kmitočet do sústavy, tak príde odozva na základe komparácie s nejakým modelovým etalonom. Výsledok je odchylka ktorá sa grafický zobrazí.

Toto je len veľmi hrubý orientačný popis zložitosti diagnostických prístrojov na vyhodnocovanie stavu organizmu. 

Každy z uvedených prístrojov má svoje charakteristické parametre a slúži na rýchle, neinvazívne zdiagnostikovanie  poruch v orgánoch tela.