Filtrovaná

Filtrovacích prístrojov na vodu je veľa.

Zásada je aby nepoškodzoval minerálne zloženie, ktorá príroda sama nastavila. Tiež by nemala byť voda tvrdá. Ak prístroj rieši chlór a dusičnany a zdroj vody  je hyhienický odobrený, možete pokračovať v detoxikácii.

  Majte však na pamäti že filtrovaná voda je už mrtva a má zmenenu rezonančnú frekvenciu a musíte jej piť viacej.