Autopatia

Autopatia je nová metoda celkového pozitívneho ovlivnovania organizmu od spirituálnej sféry až po telesné orgány. Táto nová metoda sa vyvinula z klasickej homeopatie a neustále sa zdokonaluje.

Na rozdiel od homeopatie nepoužívá homeopatické lieky, ale len  vlastným homeopatickým spôsobom zriedený sekrét tela (moč,slina, krv ap.). 

Proces riedenia prebieha v špecialnom poháry v ktorom pri určitom množstve vody vznikne definované riedenie.  Namieša sa tak vzorka autentickéj vlastnej rezonancie ktorá  pôsobením cez kožu osloví chybovú zložku organizmu a spustí hojivý proces.

Túto metodu  rozvinul pan Čechovský a dosahuje s ňou mimoriadné výsledky hlavne v oblasti liečby chronických ochorení.

Ak vás metoda zaujala, prihláste sa cez formular na konzultáciu a vyskúšajte tento navýdaný zázrak vlastného tela.