Fleet scan - Počítačový skener organizmu

CZ

Predstavujeme Vám diagnostický prístroj, ktorý dokáže vizualizovať funkčný stav organizmu.

Deje sa tak pomocou piatich elektród pripojených na telo. Počítač v rôznych kvadrantoch tela rezonančným spôsobom oslovuje telo a sníma jeho bioinformáciu . Ako ukazuje priložený obrázok, vizualizácia prebieha priamo pred klientom na 26-tich najdôležitejších systémoch v ľudskom organizme.Graf telesných funkcii

Dajú sa tak vizuálne posúdiť problémy organizmu v rôznych štádiach degenerácie a funkčného zaťaženia či už celkových, alebo okamžitých zmien. Ďalej je možné pomocou virtuálneho testu prístrojom on-line priamo vytestovať preparáty k užívaniu. Takto sa dá optimalizovať používanie doplnkov výživy na maximálnu možnú mieru. Ušetria sa tým klientovi finančné prostriedky, lebo týmto spôsobom je možné objektivizovať kombináciu preparátov z hľadiska ich synergického efektu.

Celé toto grafické ladenie najlepšieho riešenia je možné názorne ukázať klientovi pre jeho prípadnú voľbu v rámci navrhovaného riešenia problému.