Shimel - Riadená detoxikácia

CZ

Teoria infekčných ložísk 

Teória infekčných ložísk vytvára logické a konkrétne spojenie medzi tradičnou čínskou a západnou medicínou. Klasická medicína, tak ako čínska, ponúka rovnakú potrebu liečiť  príčinu ochorenia typu infekcie, baktérií, pliesní, vírov, parazitov. Rozdiel medzi nimi je len v prístupe k liečbe.

Všetky infekcie majú dve základné potreby pre udržanie svojho života na hostiteľovi:

1. chcú sa rozmnožiť za pomoci ľudského tkaniva a odovzdať tak život svojim budúcim generáciam,

2.v organizme si hľadajú vhodné úkryty, aby sa skryli pred vonkajším nepriateľom, napr. pred  

zásahom  imunitného systému. Vhodný material k úkrytu im poskytujú najviac hlieny, tukové púzdra, krvné zrazenimy a väzivové tkanivo. Infekcie tak vytvárajú infekčné ložiská. Sú to vlastne vačky miniatúrnych rozmerov. Infekcia v tomto stave kľudu existuje tak, že "spí". Čaká na príležitosť, to znamená na oslabenie imunitného systému stresom vyvolaným momentálnym stavom, alebo vplyvom poveternostným - napríklad prechladnutie organizmu.

Klasická medicína vie riešiť len voľné infekčné ložiska (napr. antibiotikami). Horšie je to však s diagnostikovaním a odstraňovaním spomínaných zapúzdrených ložísk. 

Existuje jedna veľmi elegantná metóda, ktorá vznikla ešte v 50-tich rokoch. Volá sa VOLOV-a metóda. Neskôr ju upravil nemecký lekár MUDr. Shimmel.

Vegatatívný nervový systém tvorí hustú sieť, ktorou je prepojený celý organizmus. Cesta tohto nervového systému smerom od kože k orgánom, ktorú využíva aj akupunktúra, nie je jednosmerná, ale funguje aj opačným smerom. To využíva Shimmelova metóda diagnostiky.

Dráha osrdečníku na dlani je tým miestom kde sa snímanajú informácie. Používa sa na to  špecialny diagnostický prístroj.

Teóriu infekčných ložísk ako i spôsob ich diagnostikovania rozpracoval MUDr. Jonáš. Presnou systematickou prácou sa v jednotlivých okruhoch tela postupne upresňujú dcérske a materské ložiská a určia sa informačné preparáty na riešenie nameraných záťaží.

Na diagnostike Vám teda ponúkneme  vyhladanie a riešenie problému, ktoré je často dlhodobo zapracované. 

Za pomoci vyškolených atestovaných špecialistov MUDr Jonášom takýmto spôsobom  pracovať, je možné vytestovať, identifikovať a následne riešiť spomínané záťaže v tele.