Teória kvantovej diagnostiky.

CZ
                      Diagnostický prístroj  a jeho vysoko inteligentný softver,  pomocou počitača a elektród pripojených na telo človeka, sníma informácie a následne meria reakčný čas. Je to vlastne BIOFEEDBACK. Prístroj umožňuje rýchly a presný pohľad do tela človeka s cielom zistiť, čo ho ovplyvňuje. Zónové výmeny informácií, ktoré sa odohrávajú v tele a mozgu rýchlosťou blesku sú zmerané ako energetické veličiny. V rámci uzavretého elektrického obvodu prístroja sa vyšle rezonančný impulz a   a meria sa reakčný čas odozvy. 

 

Čo je úlohou kvantovej biologickej väzby ?

 

               Táto komunikácia odhalí, čo Vaše telo trápi a potrebuje. Vytvorí obraz o výživových,bakterialnych, virových a emočných problemoch. Samozrejme to funguje aj opačne. Príklad niekoľkých korekčných terapií:

mozgové vlny, redukcia stresu, vírusy, baktérie, parazity, čakry a aura, meridiány, toxíny , stimulácia imunitného systému, hladiny hormónov, PH prostredie, orgánové systémy, proti starnutiu.

 

Vo vnútri nášho tela, existuje veľa chemických a elektrických aktivít. Každá bunka nášho tela má membránu s elektrickým nábojom. Vyjadrujeme to v amperoch, voltoch a statickej a magnetickej energie v našich energetických poliach. Tieto impulzy môžeme zmerať, súbežne s reakciami tela v ďaka určitým elektronickým stimulom.

Všetky formy života vibrujú na určitých frekvenciách, ktoré sú pre ne špecifické. Tieto jemnohmotné energetické polia vyžarujú z každeho z nás a sú neviditelné ľudskému oku. Obsahujú informácie o kvalite nášho fyzického, emočného a mentálneho bytia.

              Staré teórie sú momentálne nahrádzané novými nonlineárnymi kvantovými teóriami, ktoré sú podporované Einsteinom, Sthephen Hawkinsom a inými.

Kvantová fyzika dokazuje, že okrem toku krvi, lymfy a nervových impulzov, telo je podporované neviditeľným tokom jemnohmotných, alebo vyšších energií. Tieto sa formujú v embriu skôr ako skutočný fyzický výzor s jeho telesnými orgánmi. Tieto jemnohmotné, alebo vyššie energie sú súčasťou formujúcej sa sily fyzického tela.

Nevhodná elektromagnetická indukcia sa môže vyskytnúť v tele zo stravy, oxidácie, cvičenia, horúčky, žiaričov, nevhodného odevu, vysokých teplôt, toxínov, upchatej lymfy, zlej funkcie pečene atď. Myšlienky a emócie môžu tiež vytvoriť alebo zmeniť typ energie, ktoré uvplyvňujú naše zdravie. Nerovnováhy na energetických alebo jemnohmotných úrovniach, môžu byť tak pre nás skorým varovaním.

Predstavte si prístroj, ktorý meria energetické abnormality tela a opravuje ich biologickou rýchlosťou. Alebo si predstavte počitačový program, ktorý odhalí energetické odchylky a výpisom na obrazovku zobrazí tieto informácie.  Základ takéhoto  vysoko vyvinutého pokročilého biofeedback systému pochádza od niektorých veľmi známych vynálezcov, ktorí na počiatku cesty študovali  základy biológie. Títo vynálezcovia ako napr VOLT, AMPER, OHM, potom vydláždili cestu pre ďalších.
Výsledkom pokročilých nových technológií je prístroj EPFX. Tieto písmena znamenajú ultra rýchly biofeedbackový systém komunikujúci s podvedomím človeka. Pokusy vynálezcov pochopiť elektrické vlastnosti tela, umožnili vynálezcovi tohto počítačového systému Dr. Viliamovi Nelsonovi spájať princípy elektroniky a prepojiť ich so základmi biológie.

Stres... nerobí Vášmu telu dobre.

V dnešnej spoločnosti drvivá väčšina ľudských bytostí je pod neustálym útokom stresových faktorov. Výskumy odhalili, že viac ako 43 % všetkých dospelých trpí učitými škodlivými zdravotnými vplyvmi, ktoré sú výsledkom stresu. V skutočnosti 75% až 90 % chorôb má svojú príčinu v stresovom vnímaní. Tento prístroj má v sebe program, aby dokázal identifikovať stresové faktory a aby znížil riziko akútnych a chronických zdravotných problémov.Hlavne tie  ktoré sa objavujú vo Vašom živote už teraz, alebo sa objavia neskôr. V prípade, že vo svojom živote dlhodobo prežívate stres a neurologické problémy, potom očakávajte neskoršom živote toho dôsledok- stárnutie. Je dostupný výskum, ktorý dokázal, že nevyrovnané biochemické a bioelektrické cesty môžu mať a aj majú dopad na vývin a priebeh funcie mozgu a ohrozujú pamäť, učenie a iné.

 

Máte nasledujúce problémy?

S pamäťou, s mentálno-duševným stavom, slovnou a jazykovou pamäťou , schopnasťou učiť sa , rozhodovacím procesom, s riešením problémov, depresiami, úzkosťou alebo záchvatmi paniky.

Skôr, ako dáte telu syntetický liek, ktorým zablokujete v tele neuro prenášače, je možné elekro impulzom ako aj výživovo posilniť telo, aby si vytvorilo svoje prirodzené vlastné schopnosti k riešeniu. Ak platí, že sme to, čo jeme, potom naše nervy závisia na tom, čím ich vyživujeme.

V prístroji existuje obrovský potenciál pre zmiernenie stresu, ktorý spôsobuje depresiu, úzkosť záchvaty paniky, poruchy spánku, zlú pamäť alebo stratu bdelosti. Prístroj EPFX používa modernú biofeedback technológiu, aby odhalil zvýšenú hladinu stresu v neurologických dráhach, aby vykonal včasnú redukciu stresu.

Prístrojová podpora, potom posiela kľúčové informácie do oblastí mozgu, ktoré vykazujú vysokú úrovň stresu ( napr. funkcia mozgu, pamäť, učenie, depresie a úzkosť ).

Včasné odhalenie teda môže zredukovať stres, ktorý spôsobuje zhoršenie nerovnováhy v mozgu. Následná náprava môže zlepšiť a pomôcť organizmu znovu získať optimálne neurologické zdravie mozgových funkcií.

Prístroj  je používaný ako biofeedbeck multimedialný systém. Je navrhnutý na odhalenie a redukciu stresu. Možno ho odborníkom použiť aj na diagnostiku. Je navrhnutý aby meral jemné elektrické podprahové´reakcie na skupinu biologických lekárskych látok.Senzitivita -citlivosť prístroja je nastavená tak jemne, aby mohla zachytiť včasné známky choroby, alebo stresu.Výsledky sa nemusia vždy zhodovať s pocitmi človeka. Tak ako nie je možné považovať zmerané výsledky za absolutné. Je to určíte prínos vedy do oblasti medicinskeho poznania.