Krvné skupiny

Naša krv je je zázračná tekutina. Okrem toho že má nezastupitelnú anatomickú funkciu v tele je ešte niečim iným zaujímavá.

Jednak je nositelom informácie  o biochémie tela a vyplývajúcich dôsledkov pre korektnú funkčnosti organizmu, ale je v ešte niečom zaujímavé, Je nositelom archetypálneho nastavenia jedinca z hladiska jeho vonkajšieho prejavu. Táto stránka genetickej informácie sa zatiaľ u nás vo všeobecnosti  nerešpektuje a nepoužíva. 

 

 Sú krajiny  (napr. Japonsko) kde aká ste krvná skupina pri vstupe do zamestananie je samozrejmá otázka. 

V rámci našej diagnostiky sa s týmto modelom  pracuje a dosahuju sa pomerne dobré výsledky pri napredovaní v liečbe. Dozviete sa o sebe veľa zaujímavého čo ste ani netušili. Je vela vecí vo vás a vaších vzťahoch prednastavené.

Je načo sa tešiť. Je to veľmi zaujímavé poznanie na ktoré sa nezabúda.