Zapping

Zapper, Plazma, Zapikator sú prístroje ktorým dal základ vedec Dr.Reich. Neskôr tieto poznatky do hromadneho použia rozpracovala pani Hulda Clark.

V ďaka internetu a jej humanitnemu zameraniu táto pani trvala na šíreni a hromadnom použivani tejto techniky v prospech ludstva. Stále vznikaju nové a nové prístroje. Ciel je ten istý, pomôcť človeku od živých patogénov a parazitov. 

Princip je pomerne jednoduchý. Telá mikroorganizmov pri určitej  frekvencii a tvare impulzov  hynú. Vznikne tak neživý toxin, ktorý za pomoci prísunu tekutín z tela vyplavíme.

Je to úžasné a až zaräžajúce akým pomerne jednoduchým spôsobom sa dá telu pomôcť no napriek tomu, táto metóda ešte nemá podporu oficialnej medicíny.

 

Ponúkame vám v tejto sekcii možnosť konzultácie a zoznámenia sa s jednotlivou technikou ako aj jej zápožičku. Zúčastnite sa tohoto malého zázraku riešenia vášho patogenneho infekčného ložiska v tele.

 

Nedajte si utiecť túto ekologickú metodu riešenia problému a oslovte nás.Prípadne si objednajte  u nás tento zázračný prístrojček ZAPPER.