Reflexoterapia

Všetko sa vo vesmite projektuje. Vesmír je holografický. Až po úroveň nášho tela.

A my máme na tele makro a mikro projekčné zóny. Ucho, oko, ruky, nohy, chrbát, tvár ap.

Stačí ich poznať a môžete si kdekoľvek aj na ulici uľaviť od problému.

Taká všeobecne známa je reflexná terapia rúk a nôh. Maseri jú používaju aj diagnostiský. Ten ktorý orgán vás vtedy zaboli  keď sa stlačí jeho projekčné miesto a je oslabený. Cesta funguje obojsmerne.  

Zoznámte sa aspoň so základmi tejto techniky  a pomáhajte si stimuláciuou  vaších bolačiek. Samozrejme nie je to zásadne riešenie, ale ako doplnková terapia sa pričíta k celkovému výsledku liečby.

Požiadajte nás o ukážku toho ktorého vašého  miesta problému. Využite tento dar prírody, ktorý máte vždy pri sebe.