Punktúry

Podľa predstáv tradičnej čínskej medicíny je podmienkou ľudskeho života jingová a jangová energia. Ak jej má človek dostatok, môže žiť, keď sa jingová alebo jangová energia stratí, človek zomiera. Podľa principu ying-yang je potrebná rovnováha týchto energii v tele. Príklad: zoslabením  yangovej energie sa zosilní yinová a človek pociťuje chlad a slabne. Ak sa daný nerovnovážny stav pomocou niektorej z bodových techník zvráti, yangová energia sa môže posilniť a nastane zlepšenie zdravia.
Čínania vypracovali počas dlhého obdobia celý systém rôznych techník, ktoré pracujú s vyrovnávaním energie čchi a pochopili jej dôležitosť pre zachovanie zdravia. Prúdenie čchi v organizme predstavuje energetickú vlnu, ktorej vrchol prechádza jednotlivými orgánmi v priebehu 24 hodinového cyklu. A ďalej s 2-hodinovou maximálnou funkčnou aktivitou v každom orgáne a dráhe. Týchto akupunkturných dráh je 12 hlavných a 2 mimoriadne. Na týchto dráhach je niekoľko sto bodov, ktoré umožňujú cez svoju špecifičnosť pôsobenia pomôcť navodiť správne energetické pomery a návrat zdravia.
Okrem akupunktúrnych bodov má telo ešte niekoľko displejov kde sa celé projektuje. Napríklad noha ruka, ucho, oko a pod. So znalosťou veci a s použitím rôznych  techník je možné cez tieto projekcie orgánov na telo pôsobiť a tak telu oznámiť, aby sa začalo aktivizovať. Techník a spôsobov, ako s telom komunikovať na úrovni energetiky, je veľa. Každý terapeut si podľa schopností a možností osvojí tú techniku, ktorá mu je najbližšia a má s ňou dobré výsledky.
(jednotlivé techniky sú uvedené v menu)