Terapia Quant

Diagnostickým prístrojom sa daju zmerané záťaže aj korigovať. Zariadenie cielene skenuje momentálnu energetickú hodnotu orgánu a vykoná upravu chybovej zložky. Následne tento skorigovaný- upravený signál je poslaný späť telu. Reparácia je vykonaná velmi jemnou urovňou s cielom nabudiť ustávajúcu kvalitu orgánu späť k aktivite. 

Zvyčajne dôjde k znovunaštartovaniu činnosti a zahajeniu procesu liečby.