Aurikuloterapia

Definícia.
Aurikuloterapia je spôsob udržania zdravia, pri ktorom na tlak citlivé a elektricky merateľné body na ušnom laloku používame k diagnostike. Pomocou mechanického, elektrického či iného odpovedajúceho dráždenia môžeme liečiť rôzne funkčné a iné zmeny spôsobené chorobou.(Kropeje)
U zdravého človeka je koža ušného laloku na bežné podnety nebolestivá. Pri akomkoľvek ochorení sa objavia na povrchu laloku citlivé body. Tieto môžu bolieť aj spontánne a súvisia s chorobou tela. Zmeny citlivosti laloku sa objavia ešte pred vypuknutím choroby, v čase začínajúcich funkčných zmien. Pri postupujúcom uzdravovaní sa znižuje citlivosť zóny či bodu. Tento mikrosystém bol zmapovaný a sú vytvorené schémy účinných diagnostik a terapií.

Veľmi zaujímavé sú aj  terapie na chudnutie a protifajčiarske.

Ponúka sa tak na malej ploche, za pomoci rôznych techník (ihličky, laser, elektroimpulzy, vyšetrovadlo a pod.) pomerne účinná možnosť, relatívne rýchle pomôcť od zdravotného problému.