Elektro punktúra

Ako už bolo spomínané v časti moxa, je možné použiť liečbu pôsobením na akupunktúrný  bod elektrickým impulzom. Často sa táto terapia kombinuje aj s magnetickým polom. Elektródy su pre istotu väčšej plochy aby sa bod trafil. 

Samozrejme táto terapia musí byť prevádzaná so znalosťou veci, aby nedošlo k nejakému problému.

Ako doplnková terapia je pomerne bezpečná, lebo je neinvazivná a telo subjektívne odmietne ak je výkon nepríjemný.

Výsledok liečby je často prekvapujúci na tak jednoduchý spôsob riešenia.

Prístroje sa k nám dovážajú často  z Činy ktorá je kolískou tohoto poznania.

 

Ak by ste chceli vyskúšať aj takéto doplnkové riešenie vášho problému, oslovte nás a najdeme spolu to správne riešenie. Stále lepší spôsob  ako brať tabletky od bolesti.